Kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật 5 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, huyện.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post