Kinh Bắc sắp tăng vốn của chủ dự án Khu đô thị Tràng Cát lên gần 12.700 tỷ đồng

Kinh Bắc dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát - chủ dự án Khu đô thị Tràng Cát từ 6.630 tỷ đồng lên mức 12.681 tỷ đồng, thời điểm hoàn thành góp vốn chậm nhất là ngày 15/11.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post