Bình Phước đấu giá hơn 200 lô đất, khởi điểm hơn 1,4 triệu đồng/m2

Trong tháng 11 và đầu tháng 12 tới, 217 lô đất tại các huyện Bù Đăng, Lộc Ninh và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất trên 10,5 triệu đồng/m2.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post