80 dự án được bổ sung danh mục bố trí vốn 1.138 tỉ đồng tại Hà Nội

Ngày 26.10, HĐND quận Thanh Xuân (Hà Nội) khóa VI đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhằm thống nhất bổ sung danh mục bố trí vốn cho 80 dự án với tổng số vốn bố trí là 1.138 tỉ đồng.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post